การจุ่มช้อนส้อมในน้ำร้อนตามศูนย์อาหารทำให้ช้อนส้อมสะอาดขึ้นจริงหรือ? ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน มี 2 ปัจจัยหลักคือ อุณหภูมิ และระยะเวลาให้ความร้อน

ในการฆ่าเชื้อโรคอาหารใดๆ ถ้าใช้อุณหภูมิ 98 °C ต้องให้ความร้อนอย่างน้อย 3 นาที ถ้าจะใช้เวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่วินาที ต้องต้มที่อุณภูมิสูง 130°C ขึ้นไป

แล้วหม้อต้มตามโรงอาหารเป็นอย่างไร ตอนคุณลวกช้อนใช้เวลาแค่ไหน

และถ้าหม้อต้มฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ น้ำที่โดนจุ่มช้อนส้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะมีสภาพอย่างไร

Comment

Comment:

Tweet